1. Libreng Paaralan mula Elementarya hangang City College of Manila at Pamantasan ng Maynila.

2.

Binili ang gusali ng PNB sa Escolta hanggang limang daang Milyong piso (P500M) na syang ginawang City College of Manila

3.

Libreng Ospital at gamot sa apat na ospital – Ospital ng Maynila, Tondo I, Sampaloc at (del Pan) Tondo II na malapit na mayari

4.

2,500 sq M. na lupa ay binili para tayuan ng Ospital ng Tondo II

5.

Nagpailaw sa mga pook ng mga dukha sa 65 barangay sa kapakanan ng 172,265 na residente

6.

Nagbukas ng 169 na posong pambayan sa 33 barangay para sa 100,628 na naninirahan doon

7.

Binigyan ng 60 Toyota ang Mobile Unit ng Maynila Police

8.

Libreng school bags sa mga mag-aaral at inalis na lahat ng kontribusyon sa mga eskwela.

9.

LAND FOR THE LANDLESS – Binili ang isla de San Juan at ipamahagi sa 200 pamilya; sa ngayon ay may 4,154 na ang Certificate of Award na naipamahagi sa iba’t ibang Estate

10.

13,229 guro at 3,306 pulis ang binigyan ng incentive pay P1,000 bawat isa at amelioration pay na P1,300 bawat isa pati 9,987 na mga kagawad ng Maynila

11.

Ipinaayos ang Ospital ng Maynila, Ospital ng Tondo at Ospital ng Sampaloc

12.

Bumili ng 5 dump trucks, 3 payloader, 2 backhoe, 3 val-all na pang higop sa mga kanal para sa gawaing pambayan.

13.

Greening of Manila – 80,000 puno ng kahoy ang naitanim sa mga lansangan

14.

Nagtayo ng Museo ng Maynila para sa kasaysayan at kultura

15.

Nagtayo ng Museong Pambata na malaking tulong sa pag-aaral ng agham

16.

Ang 37 palengke ay nilibot ni LIM upang imonitor ang halaga ng bilihin

17.

Naglunsad ng kampanya laban sa droga

18.

Puspusang kampanya laban sa droga

19.

Isinara ang mga bahay aliwang nagbibili ng laman

20.

Isinara ang mga “illegal money changers” upang pababain ang US Dollars

21.

Ibinili ng 500 Panasonic TV 24 inches ang 69 elementarya at 32 high school

22.

Bumili ng 40 computers para sa Computer Learning Program

23.

Itinaas sa P480,000 ang dating P48,000 upa ng Harrizon Plaza at nilipatan ng 10 porsyentong bahagi sa kita (gross receipts)

24.

250 makabagong truck ang araw-araw ay naghahakot sa dating nagtambak na mga layak at basura

25.

Ang mga nagtapos ng “Livelihood Program” ay pinahiram ng puhunan hanggang P20,000 bawat isa na walang interes

26.

Libreng palibing sa mga mahihirap na namatayan

27.

Nagpagawa ng crematorium na libre para sa mahihirap na gustong magpacremate

 

 
About Fred Lim Awards Contributions The Book of Fred Lim Pictures Platform of Government